Έργα

Επίδαυρο προκατασκευασμένη κατοικία

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας,περιμετρικός  φωτισμός κήπου,θέρμανση αυτονομίας ορόφου.