Έργα

Ιλίσια πολυκατοικία

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας,πέρασμα γραμμών δικτύου.