Έργα

Νέα Πεντέλη

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση έξυπνου σπιτιού,τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας,περιμετρικός  φωτισμός κήπου, επίγεια δορυφορικά συστήματα,εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου.