Έργα

Φωτοβολταϊκό σε Επαγγελματικό Χώρο-Αρτέμιδος

Διασύνδεση Φ/Β συστήματος  8,9 kWp σε δώμα επιχείρησης στην Αρτέμιδα Αττικής.