Έργα

Αγία Παρασκευή

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,πυρανίχνευση υπόγειου γκαράζ,εγκατάσταση ηλεκτρικής γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ΔΕΗ αυτόματη ενεργοποίηση της.