Έργα

Φωτοβολταϊκό σε Οικία - Αρτέμιδος

Διασύνδεση Φ/Β συστήματος  4,9 kWp σε δώμα οικίας στην Αρτέμιδα Αττικής.