Έργα

Αρτέμιδα

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας,τηλεφωνικό κέντρο,αυτόνομες γραμμές.