Έργα

Αρτέμιδα προκατασκευασμένη κατοικία

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας, φωτισμός κήπου.