Έργα

Αρτέμιδα προκατασκευασμένη κατοικία

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας,φωτισμός κήπου.