Έργα

Αρτέμιδα

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση,εγκατάσταση επίγειας και δορυφορικής κεραίας.