Υπηρεσίες

Αλλαγή μονοφασικού ρεύματος ΔΕΗ σε τριφασικό


Αλλάζουμε την γραμμή παροχής και την πηγαίνουμε από τον τον πίνακα στο ρολόι της Δεη,επίσης πρέπει να γίνει και αλλαγή πίνακα σε περίπτωση που δεν χωράν οι γενικές ασφάλειες,το ρελέ διαρροής και η αλλαγή του γενικού διακόπτη.