Υπηρεσίες

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα


Σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι να παρέχει ρεύμα σε μια οικία ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο,χρησιμοποιώντας ενέργεια από τον ήλιο,χωρίς εξάρτηση από το δίκτυο της ΔΕΗ.