Υπηρεσίες

Δίκτυα ασύρματα-Ενσύρματα-Δομημένη καλωδίωση


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση αλλά και την συντήρηση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων. δομημένη καλωδίωση αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτύου και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές φυσικές επεκτάσεις του δικτύου. Όλες οι εγκαταστάσεις ακολουθούνται με τελικό έλεγχο του δικτύου, με την χρήση των πλέον σύγχρονων οργάνων μέτρησης.