Υπηρεσίες

Επίγειες και δορυφορικές κεραίες


Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση κάθε είδους δορυφορικής κεραίας σταθερής ή κινητής,για έναν ή πολλούς χρήστες.Επίσης εγκαθιστούμε κεραίες επίγειας τηλεόρασης.