Υπηρεσίες

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικιών,επαγγελματικών χώρων


Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα βασικό κεφάλαιο στην κατασκευή της κατοικίας.

Το Έμπειρο Τεχνικό Προσωπικό της MSKElectric και ένας κατάλογος επιλεγμένων υλικών μετά από έρευνα αγοράς από τους μηχανικούς της (ασφάλειες,πίνακες,αγωγοί,σωστή διατομή σωληνώσεων,καλή ποιότητα υλικών κλπ) αποτελούν τον συνδυασμό που θα δώσει το πιο λειτουργικό αλλά και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.