Υπηρεσίες

Τοποθέτηση νυχτερινού ρεύματος


Τοποθέτηση του αγωγού πρόσθετης εξυπηρέτησης χρώματος μπλε διατομής 1,5 χιλιοστού,μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης .Οι περισσότερες νέες οικοδομές έχουν αυτή την υποδομή,στις κατασκευές της δεκαετίας του 70 οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συνήθως δεν έχουν την απαραίτητη διατομή για τη διέλευση του επιπλέον μπλε καλωδίου ενώ μπορεί να μην υπάρχει και καλώδιο γείωσης που είναι επίσης απαιτούμενο για να γίνει η αίτηση στη ΔΕΗ.Σε αυτήν την περίπτωση περνάμε εξωτερικά έναν αγωγό και τοποθετούμε γείωση στην εγκατάσταση που επίσης συνδέεται με τον πίνακα με εξωτερικό καλώδιο.